Depozyt Biblioteczny - nowa jakość w korzystaniu z tekstów literatury! „W obliczu rozwoju usług cyfrowych Fundacja Depozyt Biblioteczny buduje i rozwija platformę, dzięki której zarówno biblioteki jak i czytelnicy będą mogli się spotkać. Główny trzon działania opieramy o wypożyczenia międzybiblioteczne z gwarancją integracji usług informacyjnych bibliotek z aplikacją mobilną. Dostawcą platformy jest nasz partner strategiczny – Legimi S.A., który jest pionierem rynku książki elektronicznej w Polsce".

Uwaga: wirtualna biblioteka

To opowieść o dawnych podziałach klasowych i trudnej drodze do emancypacji. Przez pryzmat losów szkoły żeńskiej w Nałęczowie poznajemy historię współdziałania i solidarności kobiet pocz. XX w. Autorka zagłębia się w archiwa, analizuje międzywojenną prasę, studiuje prace naukowe pokazując relacje między ziemiankami a dziewczętami wiejskimi oraz rolę, jaką odegrały arystokratki w procesie budowania poczucia własnej wartości, sprawczości i niezależności kobiet niższych stanów.

Uwaga: nowość!

Pełna nostalgii opowieść o rodzinie, w której życie splata się z burzliwą historią Górnego Śląska. Zakochani Sophie Trauter i Władek Zaleski decydują się na ślub, jednak sielanka nie trwa długo. Pierwszy września 1939 rujnuje plany nowożeńców i stawia ich w konieczności wyboru między miłością, a poczuciem własnej tożsamości i lojalności wobec ojczyzny. Sophie podejmuje pracę w niemieckim urzędzie w Pless, a Władek zostaje wcielony do armii. Wojna rozdziela ich na długie lata.

Uwaga: nowość!

Baśniowa, oniryczna historia współczesnych trzydziestolatków: ludzi sukcesu, dobrze sytuowanych, z perspektywami, lecz zatopionych w pustce. Samotność, która zakradła się do ich życia, utrudnia nawiązanie prawdziwych, wartościowych relacji. Stoją na rozdrożu, balansując między własnymi korzeniami, wyobrażeniem o szczęściu a rzeczywistością i dojmującym uczuciem braku celu.

Książka z rekomendacją

Deklaracja dostępności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ks. Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach

Miejska Biblioteka Publiczna im. Ks. Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ks. Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Niektóre elementy strony nie są zgodne z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Trwają prace, mające na celu uzyskanie pełnej zgodności z normą.

Treści niedostępne

 • część ilustracji nie posiada opisów alternatywnych (<alt>);
 • zamieszczane filmy nie posiadają napisów;
 • niektóre elementy graficzne charakteryzują się niskim stopniem kontrastu;
 • strona nie dysponuje mechanizmami zmiany rozmiaru czcionek i stopnia kontrastu;
 • z powodu posługiwania się określonym CMS część generowanych automatycznie nagłówków, nagłówków tabel, list i innych elementów kodu HTML może nie zachowywać hierarchii i standardów W3C.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewa Nowik.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 85 655 23 18

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ks. Anny Jabłonowskiej w Siemiatyczach
 • Adres: ul. Górna 23a, 17-300 Siemiatycze
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 85 655 23 18

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biblioteka główna, ul. Górna 23a:

Budynek jest jednokondygnacyjny. Wejście do biblioteki wyposażone jest w podjazd dla osób poruszających się na wózkach. Wewnątrz budynku nie ma barier ograniczających poruszanie się osób niepełnosprawnych ruchowo. Biblioteka dysponuje toaletą specjalnie przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Filia, ul. 11 Listopada 18b:

Budynek jest jednokondygnacyjny. Nie posiada udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

 

spromo

Jesteśmy beneficjentem:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Biblioteka Narodowa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Instytut Książki

Książnica Podlaska

Narodowe Centrum Kultury

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Witryna wykorzystuje w celach statystycznych pliki cookies. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza akceptację zapisu/odczytu tych plików, zgodnie z indywidualną konfiguracją używanej przeglądarki.

;